Perusta sinäkin verovapaa yhtiö Viroon

Allaolevasta linkistä saattäytettäväksesi perustamislomakkeet.

lomake

VIRO-SUOMI-EU

 • Yhtiön perustamiset
 • Yhtiömuodon muutokset
 • Kauppakirjat
 • Sopimukset ym.
 • Liikekirjanpito
 • Verotusasiat
 • Yritysvalvonnat ym.
 • Asianajopalvelut
 • Toiminta alihankkijana.
 • Käännöspalvelut
 • Sekä kaikenlainen neuvonta.

Viron konsultointi

Virolainen OÜ Erksaar on suomalaisen Erkki Saari Oy:n emoyhtiö.

OÜ Erksaaren normaalipalveluja ovat tavalliset tilitoimiston tehtävät kuten kirjanpito, joka tehdään monikielisellä, varta vasten laaditulla ja testatulla ohjelmistolla. Suurin osa OÜ Erksaaren asiakkaista on keskisuuria, suomalaisten omistamia yrityksiä.

toimisto

Tämän laskennallisen seurannan lisäksi yhtiö tarjoaa sekä suomalaisille että virolaisille yrityksille tuonti- ja vientipalveluja koko Baltian alueella. Se voi hoitaa yritysten tullimuodollisuuksia koskevat asiapaperit ja viranomaisyhteydet.

OÜ Erksaar ja Erkki Saari Oy tarjoavat luotettavaa asiantuntemusta kaikkiin markkinoita ja markkinointia koskeviin kysymyksiin. Niin ikään molemmat yhtiöt suorittavat asiakkaiden identifiointeja, hoitavat ja huolehtivat perustetuista asiakasyhteyksistä ja valvovat asiakkaidensa liiketoimien menestystä sopimusten mukaan. Myös työntekijöiden rekrytointi ja alihankkijoiden etsintä hoidetaan.

OÜ Erksaar on Virossa merkittävä yritysten perustaja ja niiden yhtiömuodon järjestelijä sen mukaan kuin kulloisessakin tilanteessa on tarkoituksenmukaista. OÜ Erksaar on 1990-luvulla hoitanut ja järjestellyt satoja yrityksiä. Tämä kokemus on erityisen merkityksekästä nyt, kun Virossa muutetaan yrityslainsäädännön sovellutusta, mikä koskee kaikkia siellä toimivia yrityksiä.

Edellä olevien palvelujen lisäksi sekä Erkki Saari Oy että OÜ Erksaar hoitavat kaikenlaisten kokousten ja seminaarien varauksia ja järjestelyjä, huolehtivat tulkkauksista ja muista mahdollisista ja toivotuista tilaisuuksien onnistumista edesauttavista tekijöistä.