kuva

Kairikalkki

Tämän uuden Kairikalkin neutraloiva kyky on parantunut, nopeavaikutteinen kyky on suunnilleen sama kuin vanhan murukalkin.Suurin muutos on magnesiumissa. Magnesium sisältää myös kalsiumia. Siksi tässä kalkissa on kalsiumia näkyvissä vähemmän.

Tuoteseloste Kairikalkki Mg 4.7

Soveltuvuus luomutuotantoon

Kairikalkin käyttöohje:

Haitalliset raskasmetallit mg/kg
Raskasmetalli Kairikalkki
Kadmium (Cd) <0,5 mg/kg ka
Lyijy (Pb) 3,6 mg/kg ka
Nikkeli (Ni) <5 mg/kg ka
Arseeni (As) <2 mg/kg ka
Kromi (Cr) 5,2 mg/kg ka

Huomattavasti alle suositusten.

Luonnonmukaisten lannoitevalmisteiden haitallistenraskasmetallien enimmäismäärätg/ha/vuosi:

Kairikalkkia voidaan käyttää muunmuassa seuraaviin tarkoituksiin: 

– maataloudessa maanparannusaineena,
– viherrakentamisessa
– kompostimullassa
– metsien ja järvien happamuudensäätelemiseen.


Käyttömäärät joissakin edellä mainituissa kohteissa:
– Suomen maatalous käyttääkalkitusaineita noin 1,2 miljoonaa tonnia/vuosi
– keskisuuri kompostointilaitos noin 1200 tonnia/vuosi.

Faktaa kalkitsemisesta